Παρουσίαση σε 00  μέρες ώρες ω 00 λ 00

Έναρξη πωλήσεων 22 Σεπτεμβρίου. Επίσημη παρουσίαση στις εκθέσεις Μ.Ιωαννίδης ΑΕΒΕ - 4 Νοεμβρίου.